کامینگ سوون...

 

کسی برایم قهوه بریزد،
کسی که فال مرا می‌داند،
کسی که حال مرا می‌فهمد،
و قصه بگوید برایم
هزااااااار و یـــــــــــــــک بار ..

تا از سرم بپرد این خواب
که هزاااااااااار سال است نمی‌گذارد
تو را برای یک بار هم که شده ببینم ..

 

کامران رسول زاده

/ 3 نظر / 38 بازدید
ملیتا

سلام. عجبا از این اومدن.... چند سال شد؟ خوش اومدید. اینجا هنوز مشتری خودشو داره.

دستهای آبی

سی برایم قهوه بریزد، کسی که فال مرا می‌داند، کسی که حال مرا می‌فهمد

دستهای آبی

خوش رنگ بودی و خوش رنگتر کردی کافه رو کافه چی